Znajdź produkt

Wszystkie produkty

Do napawania, wysokomanganowe

Druty proszkowe przeznaczone do napawania części ze stali manganowych, które są narażone na wysoki udar oraz pękanie; także jako warstwa buforowa przed regeneracją starych napoin.

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50

+48 (32) 297 75 88

Dane użytkownika

Dane użytkownika