Znajdź produkt

Wszystkie produkty

Druty do łuku krytego SAW i topniki

Druty lite, proszkowe, taśmy do spawania SAW (121 i pokrewne). Wykorzystuje się tutaj druty specjalistyczne produkowane wyłącznie pod tę metodę, ale mogą być też stosowane druty lite z metody MIG/MAG. Topniki topione i aglomerowane są dopasowane do drutów lub dobierane w taki sposób, aby uzyskać stopiwo o określonych własnościach fizyko-chemicznych. Popularna metoda do uzyskiwania w sposób wydajny i ekonomiczny spoin o znacznych grubościach.

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50

+48 (32) 297 75 88

Dane użytkownika

Dane użytkownika