Certificats et homologations

Firma Metalweld posiada liczne dopuszczenia i certyfikaty potwierdzające i gwarantujące wysoką jakość produktów.

Wdrożony został System Zapewnienia Jakości EN ISO 9001:2010 oraz 14001.

Jednocześnie cała produkcja podlega Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP wg normy EN 13479, dzięki czemu możemy nadać znak CE na wszystkie nasze produkty.

Uprawnienia UDT do produkcji materiałów spawalniczych
EN ISO 9001:2009 i EN ISO 14001:2009
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

Recherche de produit

Equivalents

METALWELD-FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

grupa

grupa