Znajdź produkt

Wszystkie produkty

ABRAWELD ULTRA 63

Elektrody [MMA]
Regeneracja i napawanie

Klasyfikacja:

EN ISO 14700-A
E Fe15
DIN 8555
E 10-GF-UM-65-GTZ
Zastosowanie: 
Regeneracja i napawanie

Elektroda rurkowa wypełniona węglikami chromu, rekomendowana do napawania części narażonych głównie na abrazję, ale także na udar. Wysoka zawartość węglików chromu w austenitycznej matrycy. Dzięki specjalnej strukturze metalurgicznej elektroda może być używana z zastosowaniem niskiego prądu. Wysoka twardość jest osiągana już w pierwszej warstwie. Napoina jest niemal pozbawiona żużla.

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

grupa

grupa