Znajdź produkt

Wszystkie produkty

ABRAWELD ULTRA WSC Fe

Elektrody [MMA]
Regeneracja i napawanie

Klasyfikacja:

EN ISO 14700-A
E Fe20
DIN 8555
E 21-GF-UM-60-GP
Zastosowanie: 
Regeneracja i napawanie


• Tworzy niezwykle twardą napoinę z węglikami wolframu (twardość węglików wolframu wynosi około 2300 HV).
• Matryca napoiny na bazie Fe.
• Napawanie maszyn i urządzeń pracujących w wiertnictwie, górnictwie, w elementach maszyn narażonych na szczególną abrazję, zwłaszcza typu mineralnego.

Zalecenia:

Nie zaleca się napawnia materiałów bazowych o zawartości węgla powyżej 0,45%. Aby uzyskać jak najlepsze efekty, powierzchnie napawane powinny zostać oczyszczone z rdzy, smarów oraz innych zabrudzeń. Aby uniknąć topnienia węglików należy używać jak najmniejszej energii linowej. Możliwe jest dostarczenie elektrody o różnych wielkościach ziarna w zależności od danej aplikacji.

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50

+48 (32) 297 75 88

grupa

grupa