Rechargement

Regeneracja i napawanie

Regeneracja i napawanie to często najszybsza i najtańsza metoda służąca naprawie danych części lub do przedłużenia ich żywotności i wydłużeniu
ich pracy. Dzięki zastosowaniu procesu regeneracji, użytkownik może skrócić proces naprawy, nie musi czekać na wymianę, na nową część
i w rezultacie obniża koszty eksploatacji.

Materiały spawalnicze do napawania i do regeneracji, w zależności od składu chemicznego oraz struktury, stosowane są do napawania warstw
buforowych i wyrównujących oraz napawania utwardzającego warstw odpornych na zużycie w danych warunkach pracy, np. odporne na udar
lub ścieranie, korozję, itp.
Stosowane jest również tzw. napawanie prewencyjne, polegające na napawaniu nowej cześci w celu jej ochrony i wydłużenia żywotności.

Metalweld posiada materiały do regeneracji i napawania w następujących metodach spawalniczych:

Elektroda MMA, drut proszkowy FCAW, drut lity GMAW, drut pod topnik SAW, proszki do metalizacji PTA, druty do natryskiwania cieplnego (thermal spray).

FOLDER REGENERACJA (do pobrania)

Grupy doboru materiałów spawalniczych, ze względu na czynniki zużycia, ścierania, udaru, korozji, itd.:

1. Materiały buforowe:

Do grupy tej zalieamy materiały, stosowane jako bufor pod napoiny o wysokiej twardości i podwyższonej kruchości.
Materiały te również mogą stanowić warstwę wierzchnią licową - np. przy napawaniu stali Hadfielda (w kolejnictwie) lub przy przeróbce kruszyw i surowców (kruszarki).

Do tej grupy zaliczamy materiały wysokomanganowe, jak również materiały o niskiej zawartości %C i stosunkowo małej twardości (do 300HB).
Przykłady:

DURWELD 14Mn
DURWELD 14Mn4Cr
COREWELD A 300

2. Materiały odporne na duży udar oraz małe i średnie ścieranie

Materiały o stosunkowo niskiej zawartości C <0.6%, z dodatkami Cr, Mo, V, W, Ti. Zakres twardości od 300HB do ok. 600HB.
Struktura napony jest martenzytyczna, zwarta, bez mikropęknięć. W zależności od twardości i narzędzi może być obrabiana poprzez skrawanie.
Mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym, górniczym, kolejowym, hutniczym, itd.

Przykłady materiałów w następujących metodach spawalniczych

Elektroda MMA Drut proszkowy FCAW Drut lity GMAW
DURWELD 300 COREWELD A 300 HARDWELD 350

DURWELD 400

COREWELD A 400  
DURWELD 600 COREWELD A 600 HARDWELD 600

 

 

 

 

3. Materiały odporne na duże i bardzo duże ścieranie oraz średni i mały udar.

Materiały stosowane w urządzeniach i przemysłach, gdzie panują często ekstremalne warunki pracy i zużycia typu mineralnego, czy też metal-minerał, takich jak górnictwo odkrywkowe, hutnictwo, przemysł cementowy i kruszyw, przemysł rolniczy, cukrowniczy, budownictwo lądowe i wodne, itd.
Materiały tworzą napoiny na bazie węglików pierwotnych Cr, Nb, V, B, Mo, W, Ti i innych mikropierwastków, gwarantujące wytrzymałość na ścieranie także w podwyższonych temperaturach (powyżej 500ºC).

Ze względu na swoją strukturę, materiały te są odporne na bardzo duże ścieranie i mały lub średni udar.

Przykładami zastosowań są czerpaki w górnictwie odkrywkowym, przenośniki ślimakowe, lemiesze, mieszalniki, młyny węglowe, sita przesiewowe, łamacze spieków w hutnictwie, łopatki wentylatorów, przenośniki i skipy, pompy, itp.

Elektroda MMA Drut proszkowy FCAW
ABRAWELD 58 COREWELD A 55
ABRAWELD 64 COREWELD A 63
ABRAWELD ULTRA 60 COREWELD A 64
ABRAWELD ULTRA WSC Fe  

4. Stale narzędziowe, pracujące w podwyższonej temperaturze.

Materiały tworzą napoiny odporne na bardzo duży udar w podwyższonych temperaturach, szok termiczny, zużycie typu metal-metal, pracujące w temp. do 600 - 800ºC. Martenzytyczna napoina na bazie Cr, Mo, V, W, Co.

Przykłady zastosowań to matryce kuziennicze, noże szybkotnące, wykrojniki, przebijaki, formy odlewnicze, elementy w przemyśle hutniczym, itp.

Elektroda MMA Drut proszkowy FCAW
UTOPWELD 38 COREWELD HT 38
UTOPWELD 55 COREWELD HT 55

 

 

 

5. Stopy kobaltu

Materiały wysokokobaltowe, stosowane w przemysłach i elementach, gdzie konieczna jest bardzo duża odporność na zużycie typu metal-metal w połączeniu z kawitację i udarem, często w bardzo wysokich temperaturach (ok. 700-800ºC).

Napoiny są odporne na bardzo dużą korozjęi szoki termiczne.
Przykłady zastosowań to gniazda zaworów w petrochemii, energetyce, elementy w przemysle hutniczym, papierniczym, kuzienniczym, itp.

Materiały są dostępne w metodach:
Elektroda MMA  - COBASTEL 6
Drut proszkowy FCAW
Pręt lity TIG
Proszek PTA

Recherche de produit

Equivalents

METALWELD-FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

grupa

grupa