Obowiązek informacyjny

Przekazując swoje CV (życiorys zawodowy) lub list motywacyjny wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Metalweld Fiprom Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu pod adresem ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec, KRS 0000121478, www.metalweld.pl. tel. 32/2977550-51, e mail: rodo@metalweld.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w procesie rekrutacyjnym w zakładzie pracy Metalweld Fiprom Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu na jednym ze stanowisk wymienionych w ogłoszeniach rekrutacyjnych (lub też na innym stanowisku, lub w celu innej przyszłej rekrutacji na dowolne stanowisko).

Na podstawie udzielonej zgody nasza firma będzie przetwarzać Państwa dane jako Administrator Danych Osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko (lub inne stanowisko, lub w przyszłej rekrutacja na dowolne stanowisko).

Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, jednak jeśli zgoda zostanie wycofana przed zakończeniem rekrutacji, Państwa kandydatura w procesie rekrutacyjnym nie będzie brana pod uwagę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Po zakończeniu rekrutacji, jak także w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno przed jak i po zakończeniu rekrutacji, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takie jak usługi teleinformatyczne lub pośrednictwa pracy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez  Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu Administratora, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli.

W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50

+48 (32) 297 75 88

Dane użytkownika

Dane użytkownika