Find product

All products

Oxy acetylene welding rods

Druty i pręty do spawania gazowego (metoda 311), przeznaczone do spawania stali niestopowych, stali konstrukcyjnych, stali odpornych na pełzanie, rur, oraz do napawania części odpornych na korozję kwasową.

No results to display

Find product

Equivalent finder

METALWELD-FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

grupa

grupa