Certyfikaty i dopuszczenia

Firma Metalweld posiada liczne dopuszczenia i certyfikaty potwierdzające i gwarantujące wysoką jakość produktów.

Wdrożony został System Zapewnienia Jakości EN ISO 9001 oraz 14001.

Jednocześnie cała produkcja podlega Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP wg normy EN 13479, dzięki czemu możemy nadać znak CE na wszystkie nasze produkty.
Jesteśmy zarejestrowani i nadzorowani przez:

  • Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT pod numerem identyfikującym 1433-CPR-0038
  • TUV Sud pod numerem identyfikującym 0036 - CPR - S 058

W listopadzie 2019 r. Transportowy Dozór Techniczny wydał Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 12074 dla naszych elektrod otulonych do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową, jak również Certyfikat Kwalifikowania Typu wg normy PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 2 1 oraz Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z rozdziałem 5.3.2 nomy PN-EN 15085-4 dla elektrody RUTWELD 12. Należy podkreślić, iż certyfikaty te czynią Metalweld producentem unikatowym na tle konkurencji.

Uprawnienia UDT do produkcji materiałów spawalniczych
Certyfikat ISO 9001 i 14001 do 11.08.2025
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji FPC
Certyfikat Kwalifikowania Typu wg normy PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 2 1
Certyfikat Kwalifikowania Typu wg normy PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 2 1
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 12074
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 12074
Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z rozdziałem 5.3.2 nomy PN-EN 15085-4
Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z rozdziałem 5.3.2 nomy PN-EN 15085-4

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50

+48 (32) 297 75 88

Dane użytkownika

Dane użytkownika