Certyfikaty i dopuszczenia

Firma Metalweld posiada liczne dopuszczenia i certyfikaty potwierdzające i gwarantujące wysoką jakość produktów.

Wdrożony został System Zapewnienia Jakości EN ISO 9001:2010 oraz 14001.

Jednocześnie cała produkcja podlega Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP wg normy EN 13479, dzięki czemu możemy nadać znak CE na wszystkie nasze produkty.

W listopadzie 2019 r. Transprtowy Dozór Techniczny wydał Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 12074 dla naszych elektrod otulonych do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową, jak również Certyfikat Kwalifikowania Typu wg normy PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 2 1 oraz Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z rozdziałem 5.3.2 nomy PN-EN 15085-4 dla elektrody RUTWELD 12. Należy podkreślić, iż certyfikaty te czynią Metalweld producentem unikatowym na tle konkurencji.

Uprawnienia UDT do produkcji materiałów spawalniczych
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
Certyfikat ISO 9001:2009, 14001:2005
Certyfikat Kwalifikowania Typu wg normy PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 2 1
Certyfikat Kwalifikowania Typu wg normy PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 2 1
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 12074
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 12074
Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z rozdziałem 5.3.2 nomy PN-EN 15085-4
Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z rozdziałem 5.3.2 nomy PN-EN 15085-4

Znajdź produkt

Dobierz odpowiednik

METALWELD FIPROM POLSKA
spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50

+48 (32) 297 75 88

Dane użytkownika

Dane użytkownika